Şubemiz / Tanıtım ve Medya Şubesi

Şubemizin Görevleri

Adalet Bakanlığı Türkçe ve İngilizce internet, intranet ve portal sitelerinin tasarım, kodlama, güncelleme ve idamesinin yapılması,

Adli ve idari yargı birimleri ile Bakanlık merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarının idamesi konularında bu birimlerin ihtiyaç duydukları eğitim ve teknik desteğin verilmesi,

Adalet Bakanlığı internet sitesinden bakanlık adına yapılacak duyurular, bakanlık merkez birimlerinin ilgili duyuruları ile birimlerimizin genelini ilgilendiren duyuruların yayınlanması, süresi dolanların arşivlenmesi,

Adli ve İdari Yargı Birimleri ile ceza infaz kurumları internet sitelerinin sunucu ve alan adı hizmetlerinin sağlanması, teknik desteğin verilmesi ve site sorumlularının eğitimleri,

Adalet Bakanlığı ile bağlı merkez ve taşra birimlerinin internet sayfalarından sorumlu internet sayfa sorumlularının koordinesi ve eğitimi,

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra birimleri dışındaki kurumlara tasarım ve eğitim desteğinin verilmesi,

Yargı personelinin hukuksal, mesleki, kültürel vb. konularda bilgi alış verişinde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulan BirBilen iletişim platformlarının idamesinin yapılmasıdır