Alan Adı Başvuru İşlemleri / Gerekli Prosedürler

Adalet Web sunucularından yararlanmak isteyen birimlerimize www.alanadı.adalet.gov.tr uzantılı alan adları verilmektedir. 
Birimlerin  kurumlarına ait web sitesi açmak istediklerine dair yazıyı hazırlayarak, Bağlı olduğu birim tarafından onaylanması ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.Adalet Sunucularına Erişim için Başvuru formundaki bilgilerin eksiksiz doldurulması, formun Bağlı olduğu birim tarafından onaylanması ve Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne UYAP üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Kişilerin emekli olması, tayin olması gibi sebeplerle görev değişikliği veya yer değişikliği yapması halinde, bu kişilerin yerine Adalet Sunucularına erişecek personel için yukarıdaki form doldurularak Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü'ne gönderilir.

TCK'nun 243. ve 244. maddeleri gereğince alınan şifrelerin ve sertifikaların ait olduğu kişiden başka kişilere verilmesi veya kullandırılması cezai ve hukuki sorumluluğu gerektirir. 
Başvuru formunun doldurulması ile birlikte kullanıcı sertifika ve şifreleri oluşturulduktan sonra resmi yazı ile ilgili birimlere gönderilecektir